Monday, 10 December 2012

The Karate kid cast

Jaden Smith
Dre Parker
Jackie Chan
Mr. Han
Taraji P. Henson
Sherry Parker
Luke Carberry
Harry
Bo Zhang
Song
Zhensu Wu
Mr. Mills
Zhiheng Wang
Meiying's Mom
Shijia Lü
Liang
Yu Rongguang
Master Li
Wenwen Han
Meiying
Jared Minns
Dre's Detroit Friend
Rocky Shi
Ur Dang
Ghye Samuel Brown
Oz
Cameron Hillman
Mark
Yi Zhao
Zhuang
Ji Wang
Mrs. Po
Zhenwei Wang
Cheng

No comments:

Post a Comment